Quan hệ Việt Nam - Triều Tiên: 65 năm nhìn lại và Triển vọng

Trần Quang Minh*

 Tóm tắt: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – CHDCND Triều Tiên (1950-2015), bài viết này sẽ nhìn nhận một cách tổng quát những nét đặc trưng của quan hệ giữa hai nước trong 65 năm qua trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục; đồng thời, phân tích và đánh giá những nhân tố tích cực tác động đến triển vọng phát triển của quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Từ khóa: Việt Nam, Triều Tiên, quan hệ, hợp tác, phát triển, triển vọng

 

Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên là một trong ba nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (chỉ sau Liên Xô và Trung Quốc). Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHCDND Triều Tiên được thiết lập ngày 31 tháng 1 năm 1950. Năm nay là năm hai nước kỷ niệm lần thứ 65 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Trong 65 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên đã trải qua những giai đoạn thăng trầm, gắn liến với những biến cố của mỗi nước cũng như tình hình chính trị, kinh tế của khu vực và thế giới. Quan hệ giữa hai nước, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức đến nay, có thể được chia thành 3 giai đoạn chính như sau: (i) Giai đoạn 1, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến khi Chiến tranh Lạnh kết thúc (1950-1990); (ii) Giai đoạn 2, từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến năm 2007; và (iii) Giai đoạn 3, từ 2007 đến nay.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên, bài viết này sẽ điểm lại những sự kiện và đặc điểm nổi bật trong quan hệ giữa hai nước theo 3 giai đoạn nói trên trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, văn hóa – xã hội và đánh giá triển vọng của quan hệ hai nước trong thời gian tới.

 

* . TS, Viện nghiên cứu Đông Á – Thái Bình Dương

Tải xuống tệp đính kèm:

Lượt truy cập

Hôm nay 5

Hôm qua 135

Tuần này 140

Tháng này 1279

Tất cả 278462

Go to top